You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second

Việt Nam – Malaixia ký kết Bản ghi nhớ về tuyển dụng và sử dụng lao động

  •   12/08/2015 02:07:00 PM
  •   Viewed: 463
  •   Feedback: 0
Việt Nam – Malaixia ký kết Bản ghi nhớ về tuyển dụng và sử dụng lao động

Nhằm tạo cơ sở hợp tác chung giữa hai nước về lao động, và cũng để tạo điều kiện thuận lợi thúc đầy hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Malaixia trong thời gian tới, ngày 08/08/2015, Việt Nam và Malaixia đã ký kết lại Bản Ghi nhớ về tuyển dụng và sử dụng lao động.

Support online

Malaysia - Trung Đông
0983360318
Nhật Bản
0985433111

Video

Menu

Like face

Counter statistics

  •   Online 2
 
  •   Today 268
  •   This month 16,511
  •   Total 1,630,198